بانس های سایت شرط بندی بت فیدو

بانس های سایت بت فیدو شامل موارد زیر است

30 درصد مبلغ واریزی برای شرط رایگان
این فری بت دوبار در هر روز برای افزایش موجودی بالای 100 هزار تومان به کاربران تعلق می گیرد

50 درصد کش بک در صورت باخت
این بانس متعلق به مسابقات خاص می باشد که خود سایت ان را مشخص می کند ، به عنوان مثال در بازی ایران و عراق اگر شرط شما بازنده شد ، می توانید 50 درصد ان را به صورت شرط رایگان دریافت کنید

بیمه انفجار
برای باخت های بالای 500 هزار تومان در بازی انفجار ، شرط رایگان در بازی blast دریافت می کنید
مطلب مرتبط : بازی بلاست Blast

بانس شارژ با پرفکت مانی
10 درصد بانس پیش بینی ورزشی برای هر بار که حساب خود را با پرفکت مانی شارژ کنید